Hi-tech

olda Aktuálně

Centrum disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou. (Technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce atd..)

Centrum nabízí několik připravených bloků exkurzí pro konkrétní skupiny studentů podle ročníku a zaměření školy.

Pro prezentaci nejnovějších trendů v oblasti strojírenství jsou součástí vybavení Centra měřicí rameno FARO s laserovým skenovacím zařízením pro snímání 3D objektů, 3D tiskárnou uPrintPlus pro tisk modelů a tvorbu 3D prototypů a multifunkčním obráběcím strojem OKUMA.

Nejnovější technologie jsou pro oblast elektrotechniky zastoupeny systémem moderní elektroinstalace na bázi sběrnicových systémů, který řídí a ovládá celou budovu a činí z ní tak unikátní výukovou pomůcku. Další systémy jsou zastoupeny výukovými panely společností ELKO EP, EATON a ABB.

Centrum je také vybaveno dvěma typy solárních fotovoltaických elektráren a to jak systémem s dodávkou do sítě tak i tzv. ostrovním systémem. Dále se v Centru nachází tepelné čerpadlo a model automobilu na vodíkový pohon. Veškeré technické zařízení potřebné pro provoz těchto systému je přístupné a je tak možné se podrobně seznámit s jeho funkcemi, údržbou atd.

Součástí Centra je také unikátní sál s 3D kinem založeným na principu zpětné projekce s využitím aktivních brýlí, která poskytuje dokonalý dojem 3D prostoru. Sál je možné využít pro firemní prezetace s možností vytvoření 3D prezentace. Pro školy je k dispozici více než 1000 výukových filmů z oblastí fyziky, chemie a biologie.

Více informací o středisku HI-TECH se dozvíte na stránkách centra HI-TECH